Karnagyunkról

Balatoni Sándor karnagy

Balatoni Sándor 1983-ban született Pécsett. A Liszt Ferenc zeneiskolában tanult zongorázni Megyimórecz Ildikó növendékeként. Középiskolai évei alatt Szamosi Szabolcsnál tanult orgonálni. A pécsi Konzervatóriumban tanult zeneszerzést Győrffy István növendékeként. 2008-ban az Egyházzenei Intézetben szerzett egyházzenész oklevelet Budapesten. Itt Koloss Istvánnál tanult zeneszerzést, improvizációt és orgonát, Tardy Lászlónál karvezetést. „Summa cum laude” diplomázott a Pécsi Tudományegyetemen karvezetőként 2010-ben dr. Kamp Salamon, és dr. Lakner Tamás, Liszt-díjas karnagyok növendékeként. 2011-ben köztársasági ösztöndíjasként diplomázott orgonaművészként a Pécsi Tudományegyetemen. Tanárai Király Csaba, Liszt-díjas orgonaművész, és Baróti István voltak. 2000 óta a pécsi Jézus Szíve templom orgonistája és karnagya. Az Eck Imre művészeti iskola tanára. 2009 óta a Pécsi Tudományegyetem tanára. 2008 óta a Pannon Filharmonikusok és lemezfelvételek rendszeres közreműködője. Részt vett Hannfried Lucke (2004), Dalibor Miklavcic (2013) mesterkurzusain és a London Organ Improvisation Course-on Gerard Brooks, Sophie Véronique Cauchefer Choplin, Ronny Krippner és Duncan Middleton vezetésével, de tanult 2013-ban Pierre Pincemaille, David Briggs és Tomas Adam Nowak kurzusain is Detmoldban.

2004-ben megnyerte a Zsámbéki Országos orgonaverseny I. díját. A VII. és a VIII. salgótarjáni országos orgonaversenyen Különdíjat nyert 2004-ben és 2007-ben. 2009-ben elnyerte a Magyar Jezsuita Rendtartomány kórusműpályázatának Különdíját, 2010-ben a pécsi egyházmegye millenniumi zeneszerzés pályázatán III. díjat nyert, 2014-ben a Kórusok éjszakája fesztivál kórusműpályázatán Különdíjat nyert. Műveit bemutatták többek között az összes szomszédos országban, Olaszországban, Belgiumban, Kínában és az Egyesült Államokban is. 2011-ben orgonajátékával elnyerte a Magyar Tudományos Akadémia és a Pécsi Tudományegyetem Nívó-díját. 2012-ben elnyerte a Prima Primissima alapítvány Junior Prima díjat.

Jelenleg a doktori iskola ösztöndíjas hallgatója a Pécsi Tudományegyetemen. 2014-ben elnyerte a Fulbright ösztöndíjat az Eastman School of Music egyetemre, Rochesterbe, New Yorkba, ahol prof. David Higgsnél végezte doktori tanulmányait. 2016-ban a Croatia Cantaton I. díjat nyert a Mecsek Kórussal, valamint elnyerte a Karnagyi Különdíjat is, novemberben Csorba díjat kapott “Zöld és fény” kompozíciójáért.

Repertoárján kiemelt helyet kapnak a magyar orgonaművek, így Liszt Ferenc, Kodály Zoltán és Lisznyay-Szabó Gábor összes orgonaműve is.

Kertész Attila (karnagyunk 2001-2015 között)


Kertész Attila c.egyetemi docens, középiskolai tanár 2001 óta a Mecsek Kórus karnagya. 1942-ben született Gyulán, és ott érettségizett az Erkel Ferenc Gimnáziumban. Ezután tanulmányokat folytatott a Debreceni Orvostudományi Egyetemen és Zenekonzervatóriumban, a Pécsi Tanárképző Főiskolán és a Janus Pannonius Tudományegyetemen, a Budapesti Felsőfokú Karnagyképzőn és az Eötvös Lóránd Tudományegyetemen. Karvezetés tanárai Pongrácz Zoltán, Tillai Aurél, Maklári József és Párkai István voltak.

Tanított a Pécsi Széchenyi Gimnáziumban, és 40 évig vezette a Janus Pannonius Gimnázium és a Kodály Zoltán Gimnázium ének-zene tagozatát. Az intézetek kórusaival, a Bartók Béla Leánykarral és a Kodály Zoltán Ifjúsági Vegyeskarral számtalan fesztiváldíjat, fődíjat és első helyet kapott hazai és nemzetközi versenyeken.

A Mecsek Kórust és az általa alapított Mecsek Nőikart 2001-től 2015-ig vezette, mely két együttessel a kórus történetének eddigi legnagyobb nemzetközi sikereit érte el. A Magyar Rádió állandó szereplői, több oratórikus alkotás közreműködői, jelentős szerepet vállalnak a város rendezvényein, koncertjein.

Kertész Attila a Magyar Kodály Társaság és a Magyar Kórusok és Zenekarok Szövetségének elnökségi tagja, a Pécs-Baranyai Kórus és Zenekari Szövetség alelnöke.

Elismerései, kitüntetései: Kiváló Pedagógus, Pécs város Érdemes Tanára, Városháza Emlékérem, Liszt Ferenc díj, a Magyar Művészetért Bartók díj, KÓTA díj, Artisjus díj, Kodály Zoltán díj.

 

Nagy Ernő (karnagyunk 1987-2001 között)

Karnagy, zenepedagógus. 1972-ben a pécsi Tanárképző Főiskola magyar-ének szakán végzett, majd a Felsőfokú Karvezető-képző Tanfolyamon diplomázott 1976-ban, magyarból pedig az ELTE-n, 1978-ban. Karvezetést Tillai Auréltól és Párkai Istvántól tanult.

1972-től a komlói Kun Béla Gimnáziumban tanára, ahol nőikart és vegyeskart alapított, és megszervezte az „Osztályéneklési Verseny”-t, amely az intézmény fennállásáig állandó hagyomány volt. Szabó Szabolcs kollégájával 1978-ban megalapították a Komlói Pedagógus Kórust, valamint a pécsi Széchenyi István Gimnázium és Szakközépiskolában 1980-ban vegyeskart és férfikart alapított, valamint itt is meghonosította az osztályéneklési versenyt. Kórusaival sikerrel szerepeltek hazai és nemzetközi kórusversenyeken, a helikoni diáknapokon és az Éneklő Ifjúság rendezvényein. A pécsi Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziumában 1979 – 2009-ig tanított, ahol – az osztályéneklési verseny meghonosítása mellett – megalapította a Laudate Kórust, mellyel az Éneklő Ifjúság versenyein, a helikoni rendezvényeken, 2006-ban a Kodály Zoltán Kórusversenyen, a „Tavaszi Kórus fesztivál” rendezvényein, és a Rajeczky Benjamin Országos Gregorián Éneklési Versenyen nagy sikerrel szerepeltek.

A Mecsek Kórussal – melynek 14 évig állt az élén – emlékezetes sikereket ért el Olaszországban, Svájcban, Franciaországban, Németországban, Finnországban, Romániában, Szlovéniában, a budapesti kórusversenyeken. Maradandó emlék Bach: h-moll mise, Verdi: Requiem és Daróci-Bárdos Tamás-Szokolay Sándor: Temesvári mise megszólaltatása, mely utóbbi magyarországi ősbemutató volt /1996-ban/. 1999-ben „felélesztette” a Szeráfi Kórust, mellyel sikerrel szerepeltek Olaszországban, Erdélyben, Magyarország számos városában, illetve a Mária Rádió I. kórusversenyén.

Kitüntetései: számtalan iskolai kitüntetés mellett /Nagy Lajos-arany emlékérem, Szent Gellért-díj/ a Baranya megyei Közgyűlés művészeti díja /1994/, Díszoklevél kiemelkedő művészeti munkáért a Pécs Baranyai Kórusok és Zenekarok Szövetségétől /2001/, KÓTA-díj /2007/, Artisjus-díj /2007/, Németh László-díj /2008/, Városháza Emlékérem /2009/, Kardos Pál Emléklap /2011/, Kiemelkedő Művészeti munkáért kapott elismerés /2014/. Tagja a Kórusok és Zenekarok Szövetsége Ifjúsági Bizottságának és a Magyar Kodály Társaság elnökségének.

Tillai Aurél (karnagyunk 1965-1987 között)

Karnagy, zeneszerző, főiskolai oktató, érdemes művész. 1949–1952 között a pécsi Tanárképző Főiskola magyar-ének szakán, 1954–1960 között ugyanott a Konzervatórium zeneszerzés és zeneelmélet szakán, 1960–1966 között a Népművelési Intézet ének- és karvezetői szakán tanult (itt Párkai István és Kórodi András növendékeként).

1952-től tanított a pécsi Tanárképző Főiskolán, előbb tanársegéd, majd adjunktus, docens, végül 1979-től főiskolai tanár. 1982-től a Pécsi Janus Pannonius Tudományegyetem zeneelmélet- és karvezetés-tanára, 2000-től Professor Emeritus. Karnagy 1958-tól a Pécsi Nevelők Háza Kamarakórusa, 1965-től a Mecsek Kórus élén. 44 évig állt a Pécsi Egyetemi Kórus élén. A KÓTA elnökségének és művészeti bizottságának tagja, a Pécsi nemzetközi Kamarakórus Fesztiválok művészeti titkára. Nemzetközi és hazai versenyek, fesztiválok zsűritagja. Hangszeres és vokális zeneműveket, tankönyveket, tanulmányokat, cikkeket ír.

Kórusaival számos külföldi versenyen és fesztiválon vett részt, összesen 69 díjat nyert. Tizennégy CD, valamint két szerzői lemez fűződik nevéhez. Díjai: Liszt Ferenc-díj (1982), Magyar Örökség díj (2005), Weiner Leó-díj (2006), Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt (2006), Érdemes művész (2013), Pécs díszpolgára (2013), Kossuth-díj (2016).

 

Dr. Hegyi József (karnagyunk 1957-1965 között)

Dr. Hegyi József Tótkomlóson született 1913. december 17-én népes család tizedik gyermekeként. A polgári iskola után a Kiskunfélegyházi Tanítóképzőben 1933-ban tanítói és kántori képesítést szerzett.

Szülőfalujában vezette az iparos ifjak önképzőkörét, népművelődési esteket szervezett, zongora és polgári iskolai magántanítványai voltak. 1934-től Szarvason a népiskolában tanított, népművelő csoportot szervezett, helyettes kántorként tevékenykedett, a szarvasi szimfonikus zenekarban játszott és az ifjúsági énekkart vezette. 1939-től Miskolcon iparos tanonciskolában szak- és közismereti tárgyakat tanított. 1942-ben kinevezték a Kiskunfélegyházi Tanítóképző Intézetbe ének-zene tantárgyak oktatására. A város Petőfi Férfikarának karnagya, szaktárgyakat tanított a tanonciskolában és körzeti iskolafelügyelőként tevékenykedett.

Kodály Zoltán biztatására beiratkozott a Zeneakadémiára, ahol 1944-45- ben énektanári, majd zenetanári képesítést szerzett kiváló eredménnyel. A megalakuló Pécsi Pedagógiai Főiskola ének-zene tanára 1948-tól, majd 1949-től tanszékvezetője 1970-ig, de 1975-ig – nyugdíjba vonulásáig – még oktatott. 1957-ben megalapította Pécs Város kórusát, a Mecsek Kórust. Az akkori körülményeket mutatja, hogy az alapító levelet, a szabályzatot és a szólamok névsorát a karnagy saját kézírásával rögzítette. 1973-ban pszichológusi diplomát szerzett, amelyet a Pécsi Tudományegyetem jogi karán haláláig végzett kutatatómunkája során hasznosított.

Hallgatói között több közismert karnagy, zenepedagógus található, a teljesség igénye nélkül: Jandó Jenő, Kertész Attila, dr. Lakner Tamás, Nagy Ernő, Pécsi Géza, dr. Szabó Szabolcs, Tillai Aurél. Pályafutása során számos elismerésben, kitüntetésben részesült. 1978. február 11-én Pécsett hunyt el. Tevékeny életének dokumentumai a helyi levéltárban megtalálhatók.